Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Michael Ormiston koncertas Lietuvoje 2011

Michael Ormiston koncertas Lietuvoje 2011

 
Lapkri?io 3d. Vilniuje sureng?s meditacin? obertonin?s muzikos koncert? Radiant Voyages, stebino klausytojus unikaliomis vokalin?mis galimyb?mis, dainuodamas dvi ir daugiau nat? vienu metu.
 
Pirmoje koncerto dalyje atlik?s tradicinius mongolikus k?rinius, paivairino pasirodym? lietuvikojo dambrelio, grojamo kartu su gerkliniu obertoniniu dainavimu bei ind?nikos dvigubos fleitos, virtuozikomis improvizacijomis.
 
Koncert? atlik?j?s t?s? kartu su lietuviais, perkusininku Martynu Su?yla bei vienu i vizito organizatori?, gongo meistru Raimondu Binkausku ir antroje dalyje kartu sugrojo daugiau nei valand? trukus? vientis? improvizacin? k?rin?. Tradicini? tibetietik? instrument? garsai akimirksniu nuk?l? ? Himalaj? auktybes, klausytojai gal?jo igyventi mistinio Tibeto dvasi?. Maloniai jausmus uli?liavo turkikos Ney fleitos garsai, Tibeto dainuojan?i? duben? gaudesys. Skamb?jo Michaelo Ormistono Khargiraa gerklinio bei obertoninio Khoomii dainavimo stili? improvizacin?s melodijos. Subtiliai ir galingai aid?jo gongai, ritmingai skamb?jo afrikietikas Djembe, molinis Udu b?gnas, Balarimba.
 
Sen?j? kult?r? tradicini? intrument? skleidiamais garsais sukurta ?spudinga muzikin? kelion? baig?si mongolikojo arklio aut? smuiko Morin Khur ir Khoomii dainavimo garsais, atlydint klausytojus ? bekrat? Mongolij?. Mistika tylos pauz? gr?ino visus ? Vilni? ir nugriaud?jo audringi plojimai.
 
Michael Ormiston yra grupi? Hyperyak, Intervolution, Harmonic Voicings, Mysterious Tremendum, Praying for the Rain, The Suns of Arqa , VAMP narys, taip pat koncertuojantis duete su Candida Valentino. Jo kurtos kompozicijos buvo panaudotos TV (BBC ir Channel 4), Teatre (Theatre de Complicite), Anusha Subramanyam , Fabrice Mazliah (Ballet Frankfurt/Forsyth Company), Spiral Arts Dance ir pasirodymuose (London Jazz Festival). Michaelo gerklinis dainavimas skamb?jo Hollywoodo filmuose Auksinis Kompasas, Mes Buvome Kariais ir TV (BBC laid? serijose Planet Earth, Last of the Medicine Men).
 
Michael Ormiston yra Britanijos Garso Terapijos Akademijos vienas i mokytoj?.

2011 m. Lapkri?io 2 7 dienomis Lietuvoje vie?jo ymus muzikantas, multiinstrumentalistas, mongolikojo obertoninio Khoomii dainavimo meistras ir mokytojas, garso terapijos specialistas Michael Ormiston (D. Britanija).

Lapkri?io 3d. Vilniuje sureng?s meditacin? obertonin?s muzikos koncert? Radiant Voyages, stebino klausytojus unikaliomis vokalin?mis galimyb?mis, dainuodamas dvi ir daugiau nat? vienu metu.

Pirmoje koncerto dalyje atlik?s tradicinius mongolikus k?rinius, paivairino pasirodym? lietuvikojo dambrelio, grojamo kartu su gerkliniu obertoniniu dainavimu bei ind?nikos dvigubos fleitos, virtuozikomis improvizacijomis.

Koncert? atlik?j?s t?s? kartu su lietuviais, perkusininku Martynu Su?yla bei vienu i vizito organizatori?, gongo meistru Raimondu Binkausku ir antroje dalyje kartu sugrojo daugiau nei valand? trukus? vientis? improvizacin? k?rin?. Tradicini? tibetietik? instrument? garsai akimirksniu nuk?l? ? Himalaj? auktybes, klausytojai gal?jo igyventi mistinio Tibeto dvasi?. Maloniai jausmus uli?liavo turkikos Ney fleitos garsai, Tibeto dainuojan?i? duben? gaudesys. Skamb?jo Michaelo Ormistono Khargiraa gerklinio bei obertoninio Khoomii dainavimo stili? improvizacin?s melodijos. Subtiliai ir galingai aid?jo gongai, ritmingai skamb?jo afrikietikas Djembe, molinis Udu b?gnas, Balarimba.

Sen?j? kult?r? tradicini? intrument? skleidiamais garsais sukurta ?spudinga muzikin? kelion? baig?si mongolikojo arklio aut? smuiko Morin Khur ir Khoomii dainavimo garsais, atlydint klausytojus ? bekrat? Mongolij?. Mistika tylos pauz? gr?ino visus ? Vilni? ir nugriaud?jo audringi plojimai.

Michael Ormiston yra grupi? Hyperyak, Intervolution, Harmonic Voicings, Mysterious Tremendum, Praying for the Rain, The Suns of Arqa , VAMP narys, taip pat koncertuojantis duete su Candida Valentino. Jo kurtos kompozicijos buvo panaudotos TV (BBC ir Channel 4), Teatre (Theatre de Complicite), Anusha Subramanyam , Fabrice Mazliah (Ballet Frankfurt/Forsyth Company), Spiral Arts Dance ir pasirodymuose (London Jazz Festival). Michaelo gerklinis dainavimas skamb?jo Hollywoodo filmuose Auksinis Kompasas, Mes Buvome Kariais ir TV (BBC laid? serijose Planet Earth, Last of the Medicine Men).
Michael Ormiston yra Britanijos Garso Terapijos Akademijos vienas i mokytoj?.