Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Atsiverti Meilei - Seminaras 2013m.

"At?jo Laikas Atverti Savo ird? Meilei" - tokiu pavadinimu, Spalio 28d. vyko renginys Vilniuje, viebutyje, "Narutis".

Atvyko beveik 200 dalyvi?. Renginys ities tur?jo ilt?, skais?i? aur?.

Renginio organizatoriai ir vedantieji, apjung? savo inias bei patirt?, suk?r? stipr?, ta?iau jauk? seminar?. Rengin? ved? Mindaugas ebelskis, paskait? skait? Robertas Karvauskas, garso kelion? su gongais ? "meil?s sod?", k?r? Raimondas Binkauskas.

Keletas pasidalinim?:

"Noriu labai pad?koti u graiai suorganizuot? ir pravest? rengln?. Nors daug k? jau inojau, ta?iau is susitikimas dav? prog? ir IJAUSTI t? inojim?. A manau, kad paskaita ir meditacija labai harmoningai viena kit? papild?. Matosi, kad abu autoriai gyvena tuo, ko moko, o tai labai svarbu.
Lietuvai to labai reikia iuo metu. S?km?s!"

R. B.

"Tai buvo nepaprastai puiku,

Tiesiog fantastika!

Nuoirdiai d?koju u Meil?s energij?,

Kuri? pirm? kart? pajutau tekant ? mano rankas

Per J?s? Gong? meditacij?.

Labai labai Jums a?i?!"

A. D.