Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Tibeto dainuojantys duben?liai

Himalaj? dainuojantys duben?liai, dar vadinami Tibeto dainuojan?iais dubenimis kildinami i Himalaj? regiono. Pla?iai paplit? Tibete, Nepale, Butane, Indijoje gaminami naudojant 3 12 skirtingas metalo r?is asocijuojamas su sakraliomis planetomis.

Manoma, kad Tibeto dainuojan?ius duben?lius prad?jo naudoti priebudistin?s Tibeto tradicijos Bon, egzistavusios jau keliolika t?kstan?i? met? prie Budizm? Tibete, amanai taikydami juos dvasin?se praktikose, v?liau buvo naudojami Budizmo tradicijoje. Nors labai nedaug yra autentikos informacijos apie duben?li? paskirt?, manoma, kad naudoti juos kaip sakralaus garso instrumentus tur?jo teis? tik iskirtiniai to meto dvasininkai.

Madaug nuo 20 am. vidurio po Tibeto okupacijos, vis daugiau duben?li? atkeliaudavo ? Amerik?, Europ?. Nepakartojamas meditacines Tibeto dainuojan?i? duben?li? s?vybes netruko pasteb?ti taip vadinami g?li? vaikai arba hipiai ir ilgainiui ie sakraliojo garso instrumentai tapo labai populiar?s tarp medituojan?i? moni?, ?vairi? terapij? specialist?, jog? ir kit? visame pasaulyje.

Tibeto dainuojan?i? duben?li? garsas paprastai idaunamas 2 tradiciniais b?dais. Naudojant medin? lazdel? (neretai ji b?da apvyniota oda ar veltiniu) prispaudus j? prie duben?lio krato/briaunos sukama aplink duben?l? tokiu b?du igaunant vientis? besitiasiant?, kartais pulsuojant? intensyv? gars?. Kitas b?das paprastesnis, tereikia lengvai suduoti lazdele per duben?lio krat? ir pasigirsta ilgai iliekantis malonus garsas. Lazdel?s naudojamos ?vairios. Grojant sudavimo b?du paprastai naudojamos lazdel?s su veltinio bumbulu viename lazdel?s gale, taip pat pagaliukai su gale pritvirtintu guminiu kamuoliuku, ar tiesiog tekinta medin? lazdel?. Tibeto dainuojan?iais duben?liais galima groti ir kitais netradicinais b?dais.

Kiekvienas Tibeto dainuojantis duben?lis yra labai unikalus tiek forma, tiek skleidiamu garsu. Suskai?iuojamas dvienklis skai?ius skirting? duben?li? form?.

Garso meditacijos metu skambant keletui duben?li? mogus pajau?ia gil? k?no atsipalaidavim?, uliejan?i? ramyb?, vidinio komforto jausm?.