Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Kriaukl? - trimitas

Kriaukl? trimitas, vienas seniausi? garso instrument?, pagamintas i tu?ios j?ros kriaukl?s. Naudotas seniausiose pasaulio kult?rose yra minimas daugelyje religini? tekst? ?skaitant Biblij? ir Bhagavat Git?.

Senov?je kriaukl? trimitas atlikdavo ir karo trimito funkcij?.

Indijoje - Sankha, Tibete Dung Kar, yra inomas kaip Induizmo ir Budizmo ritualinis instrumentas. Sankha yra siejamas su dievyb?mis Vishnu, Shiva ir Lakshmi.

Kriaukl? trimitas, senov?je ir dabar yra pla?iai naudojamas Ramiojo vandenyno sal? gyventoj?, Polinezijoje.

iais laikais kriaukl? trimitas yra populiarus ne vien tarp ryt? religini? bendruomeni?, bet ir tarp Garso Terapijos specialist?, muzikant? (pvz. Diazo, World muzikos atlik?j?).

Groti tokiu instrumentu n?ra sud?tinga, ta?iau, kad gerai ?valdyti gali prireikti laiko. ?gud? muzikantai geba pagroti ?vairias melodijas.

Pla?iai tikima, kad kriaukl?s trimito garsas sugeba nuraminti ir ivaikyti piktas dvasias, saugo nuo blogio, nuskaistina erdv?, kurioje jis skamba, nuskaidrina mogaus energin? sistem?.

Kriaukl?s trimito gamybai naudojamos ?vairaus dydio ir r?ies kriaukl?s. Daniausiai iuo sakralaus garso instrumentu grojama pu?iant ? specialiai paruot? kriaukl?s gal?. Garsas b?na stiprus, kartais ?aius, nustelbiantis. Paprastai didesn?s kriaukl?s skamba emesniu tonu, maesn?s auktesniu, garsiau. Naudojant tam tikr? grojimo technik?, garso stiprum? bei tonacij? galima kontroliuoti.