Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

KAL?DIN? GONG? NAKTIS VILNIUJE

 • Data
  .
 • Adresas
  Aikido Dojo centras "S?kurys", Verki? g.29, Ogmios miestas, Laisvalaikio terasa.
 • Vedantysis
  Raimondas Binkauskas ir Vyrenijus Andrijauskas
 • Registracija
  Informacija: Tel.: +370 655 55254, El.p. gongocentras@gmail.com

 GONG? NAKTIS tai pati viesiausia naktis metuose, kad ir kiek danai ji beb?t?...

i? nakt? susirenka kelios deimtys ar imtai moni?. Tai ikilmingas, bet gilus renginys, vienijantis skirting? rasi?, amiaus, isilavinimo, poi?ri? ar ?sitikinim? mones. Labai velniai skambant gongams, mon?s miega, medituoja, ar tiesiog klausosi tyloje...

KAL?DIN? GONG? NAKTIS patyrimas dovanojantis save!

Kaune - gruodio 21 d. 20.00 - 08 val. penktadien?, "Gaja" studija, Savanori? 130A

Vilniuje - gruodio 29 d. etadien?, 20.00 - 08 val. Aikido Dojo centras "S?kurys", Verki? g.29, Ogmios miestas, Laisvalaikio terasa.


INFORMACIJA DALINAMA ?IA:)
Raimondas, gongocentras@gmail.com, 8655 55 254, www.gongas.lt
Vyrenijus, info@gongai.eu, 8 687 57726, www.gongai.eu,

i? nakt? susirenka kelios deimtys ar imtai moni?. Tai ikilmingas, bet gilus renginys, vienijantis skirting? rasi?, amiaus, isilavinimo, poi?ri? ar ?sitikinim? mones.
Tai metas kai, tarsi, visa visata dovanoja kosmin? Gong? lopin?...

ATVYKIMAS nuo 20 iki 22val. Patogiai ?sikuriame, susipa?stame su kaimynais, atsigeriame arbatos.

PROGRAMOJE:

20.00 - 22.00 val. renkam?s.
22.30 val. Gong? nakties ?vadas.
23.00 val. Gong? koncertas / improvizacija.
00.00 - 7.30 val. veln?s gong? gars? prisilietimai.
7.30 - 8.00 Bundame.

Gong? nakties dalyviai patys pasir?pina savo patogumu. Rekomenduojama tur?ti savo storesn? kilim?l?, antklod?, pagalv?l?.

Kaune - gruodio 21 d. 20.00 - 08 val. penktadien?, "Gaja" studija, Savanori? 130A

Vilniuje - gruodio 29 d. etadien?, 20.00 - 08 val. Aikido Dojo centras "S?kurys", Verki? g.29, Ogmios miestas, Laisvalaikio terasa.


Jeigu turite vaii? ir norite tuo pasidalinti, mielai atsivekite. Vaiinsime vieni kitus.

Organizuoja ir daugiau informacijos:
Vyrenijus, info@gongai.eu, 8 687 57726, www.gongai.eu,
Raimondas, gongocentras@gmail.com, 8655 55 254, www.gongas.lt.

Tau ir visiems draugams gong? garsus kurs: 
Vyrenijus Andrijauskas,
Raimondas Binkauskas ir kiti.


Patyrimas...

Gars? pilnumos lopyje, ilsisi k?nas, protas ir siela. Kiekviena l?stel? "isimaudo" tyrame neapr?piam? gars? vandenyne. Galime sakyti kad gryname holistinio garso rezonanse, nat?raliai vyksta savigydos procesai. Tai n?ra vien fizinio k?no patyrimas, bet ir psichologinis, emocinis, dvasinis apsivalymas.
Mintys ir poreikiai, kasdieniniame gyvenime nukreipti ? save, ioje kosmin?je erdv?je tarsi praranda savo svarb?. Vienyb?s su visata ir mon?mis patyrimas atveria duris nesavanaudikumo, bendryst?s, laisv?s, ramyb?s ir meil?s dvasiai. Kategorijos, kuriomis protas skirsto ? savus ir svetimus, ? gerus ir blogus, ioje erdv?je neegzistuoja. ?ia n?ra neteisingos religijos, geresnio Dievo, teisingesnio tik?jimo (?sitikinimo) ar kit? proto sukurt? vertinim?... Ta?iau kiekvienas igyvenimas ir suvokimas yra asmenikas...