Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

GONGAI ORE

 • Vieta
  Kaunas
 • Adresas
  Savanori? 276, Oro Jogos Akademija
 • Vedantysis
  Raimondas Binkauskas
 • Registracija
  Tel.: +370 655 55254, El.p. gongocentras@gmail.com

GONGAI ORE

Gong? s?pyn?s ? kit? sav?s pus?..

Tik 7vietos - 7pakilimo takai skrydiui!
Su gongo meistru Raimondu Binkausku

 

Savanori? pr. 276- 204 KAUNAS

Oro Jogos Akademija

REGISTRACIJA ir informacija: gongocentras@gmail.com;
Tel: 865555254

Gruodio 1d. 12val

MAUDYN?S GONG? GARSE NELIE?IANT EM?S

Patogiai ?sisup? ? apgaubian?ius hamakus, gong? erdv?je, patirsime, tarsi, nesvarumo poj?t?. Ta?iau tai ne tik fizinis patyrimas. Vidinio nesvarumo b?sena, kada galime pajusti save be kauki?, be slegian?io netikrumo, nuoskaud? ir ?vairaus susikaupusio vidinio sunkumo - ilaisvinantis poj?tis, poilsis, taip ilgai lauktas, o galb?t pokytis. Tikras pokytis, naujos kokyb?s, tyro diaugsmo ir laimingo gyvenimo...Maudyn?s Gonge tai Garso Terapijos sesija, procesas, kuomet skambant gong? muzikai, atsipalaiduojama garsuose.
Savaime, nat?raliai iame gryname holistinio garso rezonanse ilsisi protas, jausmai, k?nas ir siela. Ir ne tik ilsisi, bet apsivalo, atsinaujina, harmonizuojasi, sustipr?ja.GONGAI ORE
Registruojantis el.p. nurodykite registruojam? dalyvi? vardus.
Rekomenduojame 1val. iki renginio b?ti nevalgius.

Tik 7 vietos, tod?l labai praome registruotis atsakingai.
Kaina: 25eu/asm
El.p.: gongocentras@gmail.com
Tel: 865555254

Gongas laisv?s erdv?, universalioji visatos galia.
Gongo garsas tai ir dvasin? energija, ir fizin? garsin? vibracija.
Maudyn?s gongo garse tai patyrimas ne vien klausa, bet visu k?nu, visa esybe kiekviena l?stel?, nerv? sistema, persmelkiama velni? vibracij?, vyksta kiti nat?ral?s organizmo savireguliacijos procesai. Pagaliau ir protas gali ils?tis. Nieko nereikia d?lioti ? lentyn?les, kontroliuoti, net kako inoti. ?vair?s stereotipai, nuostatos, ?vairi? patir?i? ?taka gali atrodyti lyg pasen?s r?bas, be kurio upl?sta gaivus laisv?s poj?tis, naujo suvokimo metas.Poj?tis kuris jau?iamas po tokios gong? sesijos danai apib?dinamas, kaip vidin?s varos, emocin?s pusiausvyros, vidinio tyrumo, proto skaidrumo b?sena. Maudyni? Gonge metu danai patiriamas k?no nebuvimo jausmas, tarsi itirpt? begalin?je gars? j?roje. Kiekvieno mogaus patyrimas yra labai individualus, asmenikas ir nepakartojamas. Kiekvienas kartas b?na vis kitoks, tai patyrimas ios akimirkos, ?ia ir dabar.Raimondas gongo meistras, pradininkas Lietuvoje, turintis daugiau nei 20 met? patirt? netradicin?s terapijos, meditacijos srityse ir jau 13 met? patirt? kaip Garso Terapijos specialistas, mokytojas.
Raimondas yra keleto mokom?j? ir praktini? Garso Terapijos program? autorius, skait?s praneimus Lietuvos sveikatos moksl? universitete, Lietuvos sporto universitete, Transpersonalin?s Psichologijos konferencijose Lietuvoje ir u jos rib? bei ?vairiose socialin?se ?staigose, koncertav?s tarptautiniuose muzikos festivaliuose ir kituose muzikos projektuose.Raimondas sakosi mok?sis su pasaulyje geriausiais meistrais Laima Light, Don Conreaux, Michael Ormiston, Toby Jacobs ir kt.